Quyết liệt, không né tránh nội dung khó

Tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ Hai và thứ Ba của Quốc hội tại phiên họp sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội đã tiếp tục nêu cao tinh thần quyết liệt, không né tránh nội dung khó mà dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng để bảo đảm quyết đáp đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Minh chứng rõ nhất là Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần tiếp tục phát huy tinh thần này trong thời gian tới, nhất là trong việc sửa đổi Luật Đất đai.