Kết quả thí điểm tốt thì cần nhân rộng
10:54 12/10/2022
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Ngô Văn Tuấn thôi làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình
19:57 10/10/2022
Nghị quyết 30 của Quốc hội - quyết sách kịp thời, chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn
17:37 10/10/2022
Không ngừng tổng kết thực tiễn để có quyết sách đúng đắn
13:22 10/10/2022
Bế mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
16:11 24/09/2022
Tập trung vào 4 nội dung chính
13:01 24/09/2022
Bảo đảm an ninh, tính bền vững trong phát triển năng lượng
11:56 24/09/2022
Trình Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô qua đấu giá
17:55 22/09/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Sửa đổi Luật Đất đai chỉ thể chế hóa những vấn đề đã chín, đã rõ và Trung ương đã có kết luận
10:35 22/09/2022