Xây dựng bộ máy tinh gọn với những cán bộ thực sự "vì dân"

- Thứ Sáu, 12/03/2021, 08:59 - Chia sẻ
Theo dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU được lấy ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 3 diễn ra vào ngày 11.3, Thành ủy Hà Nội xác định mục tiêu, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Thành phố thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín.

Hà Nội mỗi năm kết nạp mới từ 9.000 - 10.000 đảng viên

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo: Dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025” (CT01) của Thành ủy đề ra 5 mục tiêu. Theo đó, Hà Nội sẽ tập trung xây dựng cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín...

Bên cạnh đó, Thành ủy sẽ xây dựng hệ thống chính trị các cấp từ thành phố đến cơ sở thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó, tổ chức thực hiện, rút kinh nghiệm, bổ sung, đề xuất để hoàn thiện hệ thống chính trị, cơ chế và hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng... "Đặc biệt, Hà Nội sẽ xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân" - ông Vũ Đức Bảo nhấn mạnh.

Ngoài việc thực hiện 5 mục tiêu nêu trên, dự thảo CT01 cũng đề ra 14 chỉ tiêu. Trong đó, tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 75%; hàng năm kết nạp 9.000 - 10.000 đảng viên. Đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%... Đáng chú ý, Hà Nội sẽ phấn đấu cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đủ điều kiện, đạt 100%; 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; chỉ số PAPI hàng năm tăng trung bình ít nhất 5 bậc so với năm trước.

"Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Thành ủy đã đề ra 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố gương mẫu, trong sạch, vững mạnh" - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nêu rõ.

Hà Nội quyết tâm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, tinh gọn, hết mình phục vụ nhân dân  

Ảnh: P.Long 

Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng

Trình bày Dự thảo Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025” (CT10), Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức cho biết quan điểm của thành phố xác định rõ công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo.

Ngoài ra, Thành ủy cũng xác định công tác PCTN, thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài, do đó phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực... Không những vậy, với quan điểm phòng ngừa là chính, Hà Nội quyết tâm kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng. "Không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai" - ông Nguyễn Quang Đức nhấn mạnh.

Dự thảo CT01 xác định rõ 3 nhóm chỉ tiêu về phòng ngừa, phát hiện, xử lý và THTK, CLP, trong đó, 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, hoặc có dấu hiệu tham nhũng phải được kiến nghị chuyển đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật; 90% các quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật phải được thực hiện xong theo quy định...; 100% các vụ án về tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phải được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật...

"Để thực hiện có hiệu quả CT01, Thành ủy đã đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để "không thể tham nhũng” - Trưởng ban Nội chính nêu rõ.

L.HUỲNH