HĐND thành phố Hà Nội:

Tháo gỡ những bất cập trong công tác bầu cử thông qua giám sát

- Thứ Sáu, 12/03/2021, 09:02 - Chia sẻ
HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bầu cử ĐBQH Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thủ đô. Đoàn giám sát sẽ do Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn.

Tổ chức 2 đợt giám sát về bầu cử

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, đợt giám sát lần này có mục đích là đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử trên địa bàn thủ đô; đồng thời, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. "Thông qua giám sát, HĐND thành phố sẽ có những đề xuất, kiến nghị, các giải pháp cụ thể để công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đạt kết quả tốt, bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ" - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đối tượng được giám sát lần này là các Ủy ban bầu cử, UBND cấp huyện (kết hợp khảo sát một số UBND cấp xã). Trong đó, HĐND thành phố sẽ giám sát trực tiếp tại một số quận, huyện, thị xã, kết hợp khảo sát thực tế tại một số khu vực bầu cử; đồng thời kết hợp giám sát qua báo cáo của tất cả các quận, huyện của thành phố. Dự kiến trong đợt 1 (diễn ra vào tháng 3.2021), đoàn sẽ giám sát về các nội dung như: Công tác triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, thành phố, kế hoạch của cấp huyện về công tác bầu cử; công tác tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND (bao gồm việc thành lập các tổ bầu cử, phối hợp hiệp thương giới thiệu người ứng cử theo quy trình, thời gian quy định; ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử; xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền vận động cho bầu cử...)

Trong đợt 2 (từ ngày 3.4.2021 đến khi kết thúc bầu cử), HĐND thành phố sẽ giám sát về: công tác thông tin, tuyên truyền vận động bầu cử và công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bầu cử ở cấp huyện, cấp xã; công tác tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định của Luật Bầu cử với các phần việc cụ thể như lập và niêm yết danh sách cử tri; công tác an ninh trật tự bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử; giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan công tác bầu cử, tổ chức ngày bầu cử…

Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Phiên họp thứ 2 Uỷ ban Bầu cử TP Hà Nội.  

Ảnh: P.Long 

Thành ủy thành lập 15 đoàn kiểm tra công tác bầu cử

Trước đó, tại phiên họp đánh giá tiến độ thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Việc tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với Hà Nội bởi những yêu cầu đặt ra đối với thủ đô rất cao, với quy mô lớn và phức tạp. Liên quan đến trách nhiệm cụ thể của 3 tiểu ban phục vụ bầu cử, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng càng gần ngày bầu cử thì khối lượng công việc càng lớn, phức tạp, do vậy các tiểu ban cần nâng cao trách nhiệm, tích cực phối hợp các đơn vị, phân công rõ nhiệm vụ để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, trong đó cần có kế hoạch chi tiết, phân chia các giai đoạn với phương án cụ thể, sát thực.

"Tiểu ban thực hiện thông tin tuyên truyền cần tuyên truyền theo hướng sâu, hiệu quả hơn. Riêng Tiểu ban giải quyết đơn thư cần sớm rà soát để có kịch bản cụ thể ứng phó những tình huống có thể xảy ra trong ngày bầu cử" - Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố cũng đề nghị Ủy ban bầu cử và các tiểu ban ở cấp huyện tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn các tổ bầu cử của cơ sở; tăng kiểm tra giám sát để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện. Chủ tịch HĐND thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ về việc trước 10 giờ thứ Sáu hàng tuần, các tiểu ban và Ủy ban bầu cử cấp huyện phải báo cáo tiến độ về Ủy ban bầu cử thành phố; đồng thời các đơn vị cần có báo cáo đột xuất liên quan tới những trường hợp tự ứng cử nhằm bảo đảm các điều kiện chặt chẽ, đúng luật.

“Đặc biệt, 15 đoàn kiểm tra của Thành ủy trong thời gian tới sẽ tiến hành kiểm tra công tác bầu cử tại tất cả các quận, huyện, thị xã" - ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh. 

PHI LONG