Quyết đi đến cùng việc xử lý các dự án đất chậm triển khai

- Thứ Sáu, 12/03/2021, 08:55 - Chia sẻ
Trước thực trạng công tác quản lý đất đai, đặc biệt là tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Hà Nội còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, HĐND thành phố đã quyết định thành lập Đoàn giám sát để tái giám sát nội dung này bởi đây là những vấn đề "nóng", có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội thủ đô.

Rà soát toàn bộ các dự án đất chậm triển khai

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: đợt tái giám sát lần này sẽ là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kết luận giám sát HĐND thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố. Qua tái giám sát cũng nắm rõ được tiến độ, kết quả xử lý các vi phạm và làm rõ các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của hạn chế trong tổ chức thực hiện xử lý vi phạm.

"Qua giám sát, HĐND thành phố sẽ đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm sử dụng đất hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thủ đô" - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Trong đợt tái giám sát quan trọng này, thường trực HĐND thành phố sẽ tập trung vào một số nội dung chính, bao gồm việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các kết luận giám sát, kiến nghị của HĐND thành phố về quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách. Đồng thời, HĐND thành phố sẽ tiếp tục đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thủ đô theo Luật Đất đai năm 2003 và năm 2013 (tập trung từ năm 2012 đến hết năm 2020)...

Đặc biệt, HĐND thành phố sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp danh sách dự án chậm triển khai, vi phạm luật Đất đai đã được xử lý và chưa được xử lý theo kết luận giám sát của HĐND thành phố. Từ cơ sở đó tổng hợp những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và kiến nghị với các cơ quan hữu quan về công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thủ đô.

HĐND thành phố tổ chức tái giám sát việc quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thủ đô  

Ảnh: P.Long 

Tháo gỡ những khó khăn trong công tác quản lý đất đai

Theo kế hoạch của HĐND thành phố, Đoàn giám sát sẽ do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, cùng 12 thành viên là lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố. Ngoài ra, đối tượng dự kiến giám sát lần này bao gồm: UBND thành phố, Sở Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Hình thức là tái giám sát qua báo cáo và giám sát trực tiếp tại một số dự án chậm triển khai, chậm khắc phục vi phạm theo kết luận giám sát của HĐND thành phố.

Để phục vụ công tác giám sát đạt được kết quả như kỳ vọng đặt ra, thường trực HĐND thành phố đã có văn bản đề nghị UBND Thành phố làm rõ kết quả rà soát, xử lý, giải quyết đối với 383 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã; các dự án phát sinh từ thời điểm HĐND thành phố giám sát đến nay. Cùng đó, HDND thành phố đề nghị UBND thành phố báo cáo việc thực hiện các nội dung kết luận phiên giải trình của thường trực HĐND về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: dự kiến cuối tháng 3.2021, thường trực HĐND thành phố sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại các địa phương, đơn vị.

Long Huỳnh