Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội:

Chủ động kịch bản bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử

- Thứ Bảy, 22/05/2021, 16:33 - Chia sẻ
Với sự chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân, đến nay, các bước chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã cơ bản hoàn tất. Đặc biệt, quận Nam Từ Liêm được thành phố đánh giá là một trong những địa phương chủ động trong việc xây dựng, hoàn thiện phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống về an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm ngày hội của toàn dân diễn ra thành công, an toàn, thông suốt. Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Cường - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm - xoay quanh nội dung này.

Bảo đảm tiến độ về bầu cử theo yêu cầu của Trung ương và thành phố 

- Thưa ông, hin công tác trin khai các ni dung liên quan đến bu cử trên địa bàn quận được thực hiện như thế nào?

- Bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố, quận Nam Từ Liêm đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác bầu cử; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cho các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, các tổ chức phụ trách về bầu cử. Trên địa bàn quận có 102 khu vực bỏ phiếu với 10 đơn vị bầu cử. Các bước về cuộc bầu cử được các cấp, các ngành, đơn vị trong quận thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ, bảo đảm theo đúng quy định. Trong đó, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, nội dung đa dạng, hình thức phù hợp từng đối tượng.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo bầu cử quận đã duy trì thường xuyên chế độ giao ban định kỳ, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và các tình huống phát sinh. UBBC quận cũng thực hiện nghiêm túc chế độ giao nhằm kiểm điểm, đánh giá về thực hiện tiến độ bầu cử của UBBC thành phố, bảo đảm 100% nhiệm vụ hoàn thành đúng Luật, sớm trước thời gian quy định.

Theo đánh giá của Uỷ ban Bầu cử TP Hà Nội, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận Nam Từ Liêm được thực hiện nghiêm túc, bài bản, là điểm sáng của thành phố
Theo đánh giá của Uỷ ban Bầu cử TP Hà Nội, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
được thực hiện nghiêm túc, bài bản, là điểm sáng của thành phố

- Đến nay, kết qu trin khai, thc hin công tác v bu c ca quận như thế nào, thưa ông?

Đến thời điểm hiện tại, các công tác chuẩn bị cơ sở vật chất như hòm phiếu, phiếu bầu, trang trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị các con dấu tổ chức bầu cử theo quy định, trang trí tuyên truyền trực quan trên địa bàn Quận đã chuẩn bị xong. Hiện tại, quận đang thực hiện rà soát, bổ sung các hòm phiếu phụ, con dấu “Đã bỏ phiếu”, cơ sở vật chất phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình bầu cử và một số nội dung vướng mắc, phát sinh trong quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử 23.5.

 

- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, quận Nam Từ Liêm đã có giải pháp gì để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, thưa ông?

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế, UBND quận đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạchvề việc đảm bảo công tác y tế, phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử ĐBQH  Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn, trong đó, quận đã chủ động đề ra nhiều kịch bản, phương án nhằm đảm bảo công tác tổ chức trong ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công, chủ động đối phó với các tình huống phát sinh.

Cụ thể, quận đã thực hiện trang bị cơ sở vật chất phòng chống dịch cho các tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu trên địa bàn như chuẩn bị sẵn khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, máy đo nhiệt độ, thuốc phun khử khuẩn đảm bảo đầy đủ, đúng quy định; bố trí các Tổ phòng chống Covid-19 phối hợp với tổ bầu cử trong công tác phòng chống dịch tại khu vực bỏ phiếu và tạo điều kiện cho cử tri cách ly tại nhà bỏ phiếu thông qua hòm phiếu phụ.

Thực hiện hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, UBND Quận, UBBC Quận chỉ đạo các tổ chức bầu cử, UBND các phường thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri trên địa bàn, danh sách cử tri hiện đang thực hiện cách ly Covid-19 tập trung, đặc biệt là các khu vực cách ly tập trung tại Quận gồm khách sạn Top Hotel Hữu nghị, khách sạn Hyatt Regency West Hà Nội và Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao. Công tác rà soát được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng ngày cho đến ngày 22/5/2021, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

Đặc biệt, căn cứ tình hình thực tế phòng chống dịch tại các đơn vị, UBBC Quận đang triển khai cấp bổ sung hòm phiếu phụ, con dấu “Đã bỏ phiếu”, cơ sở vật chất phòng chống dịch Covid-19 cho các tổ bầu cử đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, thuận tiện, trong công tác tổ chức ngày bầu cử, bảo đảm tiêu chí an toàn, hiệu quả.

Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp của Uỷ ban Bầu cử quận
Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận 

Tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn phòng, chống dịch khi tham gia bỏ phiếu.

- Để triển khai thực hiện thắng lợi ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, UBND quận, UBBC quận có những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên thưa ông?

- Để cụ thể hoá mục tiêu trên, từ nay đến ngày diễn ra bầu cử, UBBC sẽ tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát lại công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, kịp thời nắm bắt, khắc phục các vướng mắc, phát sinh trong quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các đơn vị.

Đồng thời, yêu cầu UBND các phường, các tổ bầu cử trên địa bàn quận thường xuyên rà soát, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, chủ động báo cáo sớm UBBC quận để kịp thời tháo gỡ. Mặt khác, các Tổ bầu cử khi triển khai thực hiện nhiệm vụ trong ngày bầu cử phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng quy định, chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Riêng lực lượng Công an và Ban Chỉ huy Quân sự Quận cần có phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử, nhất là có biện pháp bảo đảm cử tri tham gia bầu cử đầy đủ.

6. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận tiếp tục quán triệt các nội dung, quy định về công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tham gia phục vụ ngày bầu cử 23/5/2021 tại trụ sở UBBC Quận

Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm được thực hiện nghiêm túc, bài bản
Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm được thực hiện nghiêm túc, bài bản

- Với vài trò là người đứng đầu UBND quận Nam Từ Liêm, ông có những lưu ý nào đối với cử tri khi tham gia bỏ phiếu để ngày bầu cử (23.5) thực sự là ngày hội của toàn dân?

- Cứ 5 năm, cử tri lại có quyền tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Đây là quyền, là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cử tri để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Các cấp, các ngành từ Trung ương tới cơ sở đang rất nỗ lực để chuẩn bị cho ngày hội lớn của dân tộc, tập trung mọi giải pháp để ngày bầu cử được diễn ra an toàn, vui tươi, trang trọng và đúng luật.

Chúng tôi rất mong muốn toàn thể nhân dân, đặc biệt là các cử tri sẽ cùng hướng về ngày hội lớn này; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật về bầu cử, tìm hiểu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, từ đó sáng suốt lựa chọn được những đại biểu xứng đáng. Các cử tri cũng nên cảnh giác trước những thông tin xấu, luận điệu xuyên tạc nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, mỗi cử tri cần tích cực, chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn phòng, chống dịch khi tham gia bỏ phiếu.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, có thể tin tưởng, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thành công tốt đẹp.

- Xin cảm ơn ông! 

PHI LONG (HUỲNH PHI LONG)