Campuchia:

Tập huấn sau bầu cử và trong cả nhiệm kỳ

- Chủ Nhật, 25/07/2021, 06:03
Trước các kỳ bầu cử, Nghị viện Campuchia không tổ chức cuộc bồi dưỡng tập huấn nào cho các đại biểu. Nhưng ngay sau cuộc bầu cử và trong cả nhiệm kỳ nghị viện, các nghị sĩ đã được tham gia một vài cuộc tập huấn, bồi dưỡng.

Trước kia, vào đầu mỗi khóa lập pháp, một buổi tập huấn chung nhằm định hướng cho các nghị sĩ mới được bầu về vai trò và trách nhiệm của các nghị sĩ thường được tổ chức tại Tòa nhà Nghị viện ở Phnom Penh. Các thượng nghị sĩ mới được bầu sẽ được tham dự một cuộc hội thảo định hướng tổ chức trong 2 ngày của kỳ họp đầu tiên, được thiết kế nhằm nâng cao sự hiểu biết của đại biểu dân cử về vai trò và trách nhiệm của mình với tư cách là người đại biểu được nhân dân Campuchia bầu ra một cách dân chủ. Các hoạt động bồi dưỡng này được hỗ trợ bởi UNDP, Dự án hỗ trợ lập pháp Campuchia- Canada và Quỹ Konrad Adenauder. Đây hầu hết là các tổ chức phi Chính phủ. Các chương trình này hợp tác với Nghị viện Campuchia nhằm tăng cường năng lực lập pháp, giám sát và đại diện với đối tượng được hưởng các chương trình đào tạo, tập huấn đều là các nghị sĩ và cán bộ giúp việc của Nghị viện.

Hầu hết các hoạt động bồi dưỡng được thực hiện bởi các viện nghiên cứu, các tổ chức phi Chính phủ hoặc các cá nhân. Nội dung của chương trình bồi dưỡng, tập huấn chủ yếu tập trung vào việc mang lại cho các nghị sĩ, thượng nghị sĩ sự hiểu biết rõ ràng về “khuyến khích dân chủ và nguyên tắc pháp luật ở Campuchia”. Ngoài ra, các nghị sĩ cũng được bồi dưỡng về những luật mới có liên quan đến sự phát triển của đất nước, bao gồm Luật Tổ chức hay Luật Quản lý và chính quyền ở tỉnh, thành phố, quận/huyện.

Sau cuộc bầu cử Hạ viện năm 2008 và bầu cử Thượng viện năm 2012, các tổ chức hỗ trợ Nghị viện đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho các thành viên mới được bầu hiểu vai trò và trách nhiệm của họ trong một chương trình định hướng kéo dài một tuần. Chương trình này được chuẩn bị với sự hợp tác của Tổng thư ký của cả hai Viện. Tuy nhiên, thay vì phát triển đào tạo một lần cho các thành viên mới, các chuyên gia được thuê để soạn thảo một khóa đào tạo định hướng mô-đun được sử dụng làm cơ sở cho các chương trình định hướng trong tương lai.

Cụ thể, các nghị sĩ được đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn với thời lượng thích hợp, có thời gian phân tích luật và nghiên cứu luật. Cán bộ của cả hai Viện sẽ được đào tạo về công nghệ thông tin (bao gồm sửa chữa máy tính, sử dụng internet, trang web và kiểm soát - quản lý, sử dụng và phân tích dữ liệu); nâng cao hơn nữa trình độ ngoại ngữ, kỹ năng dịch và viết (tiếng Pháp, tiếng Anh); nâng cao trình độ cán bộ về chuyên môn quản lý tài chính, lập kế hoạch và kiểm toán ngân sách; tăng cường hơn nữa các kỹ năng khác, chẳng hạn như lãnh đạo, quan hệ công chúng, quan hệ quốc tế, hành chính công, tài chính công, thanh tra, hoạch định chiến lược, công tác thư ký, viết ghi chú chi tiết, viết thông tin và tạp chí, và đào tạo các giảng viên chuyên ngành.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, các nghị sĩ và các cán bộ giúp việc có thể nâng cao kiến ​​thức toàn diện thông qua các chuyến tham quan học tập trong và ngoài nước, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm làm việc với các nghị viện nước ngoài; nâng cao nhận thức của cộng đồng về pháp luật thông qua các cuộc hội thảo tại các tỉnh/thành phố và cấp khu vực; nâng cao năng lực của cán bộ văn phòng cấp tỉnh - thành phố và nghị viện khu vực các văn phòng.

Tùy thuộc vào từng chủ đề, có một vài nội dung tập huấn là bắt buộc đối với tất cả các nghị sĩ, một vài nội dung khác là do các nghị sĩ tùy chọn. Thời gian dành cho mỗi một chương trình bồi dưỡng tùy thuộc vào nội dung của từng chủ đề tập huấn.

Trước kia, trong những nhân tố gây khó khăn cho quá trình tập huấn là những hạn chế trong việc nhận các thông tin, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn. Tuy nhiên, giờ đây với sự phát triển mạnh mẽ của internet và công nghệ thông tin, các nghị sĩ cũng được tiếp cận nhanh chóng với công nghệ hiện đại, và các nền tảng website phục vụ cho công tác này cũng được phát triển mạnh mẽ.

Nghị viện Campuchia có các dịch vụ thư viện và các nghị sĩ có thể sử dụng. Các hoạt động nghiên cứu thường được thực hiện bởi các tổ chức riêng lẻ, gồm cả tổ chức phi chính phủ hoặc các viện nghiên cứu. Các dịch vụ vận chuyển được cung cấp bằng hình thức thanh toán tiền mặt hoặc cung cấp xăng dầu cho các chuyến đi công tác của nghị sĩ.

Chuyên trang được thực hiện dựa trên tài liệu của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử và một số tài liệu khác