Australia:

Tập huấn mang tính bắt buộc

- Chủ Nhật, 25/07/2021, 06:06 - Chia sẻ
Với quan niệm nghị sĩ cũng là một nghề trong xã hội, ở Australia, đại biểu dân cử đều được đào tạo và tập huấn một cách bắt buộc với định hướng rõ ràng là đào tạo kỹ năng để hoạt động hiệu quả và thành công trong vai trò chính khách.

Do nền tảng bầu cử quy định bầu cử là nghĩa vụ bắt buộc của cử tri nên đại biểu dân cử ở Australia, dù ở cấp độ liên bang, bang hay chính quyền địa phương đều có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị và đều được đặt trước yêu cầu thực hiện vai trò đại diện một cách chuyên nghiệp. Hiện nay, Nghị viện Australia đã ban hành quy định về chế độ tập huấn bắt buộc đối với đại biểu dân cử, với quan niệm đại biểu dân cử có trách nhiệm rèn luyện năng lực lãnh đạo và quản trị để thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo đảm lợi ích cho cử tri đã bầu ra mình bởi chế độ bầu cử bắt buộc.

Một số hình thức tập huấn

Tại Australia có nhiều hình thức tổ chức tập huấn cho đại biểu dân cử khác nhau ở cấp bang, cấp quận, và cả cơ sở tập huấn của các hiệp hội. Ví dụ: Trung tâm chính quyền địa phương thuộc Trường Đại học Sydney, Phòng Đào tạo và Phát triển năng lực thuộc Hội đồng quận Hunter, Trung tâm Học tập năng lực lãnh đạo địa phương thuộc Hiệp hội Chính quyền địa phương bang Victoria…, trong đó, có thể nói Trung tâm Chính quyền địa phương thuộc Trường Đại học Công nghệ Sydney là mô hình rất hiệu quả về quản trị tri thức và sử dụng nguồn lực, thông qua việc hình thành đội ngũ cộng tác viên gồm chuyên gia, nghị sĩ đương nhiệm, hoặc các cựu nghị sĩ, những người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn… để đảm nhiệm việc tập huấn về một hệ thống chủ đề rất phong phú, có khả năng đáp ứng những nhu cầu tập huấn đa dạng. Tuy nhiên, yêu cầu hàng đầu đối với các cộng tác viên nguồn này là phải có phương pháp tập huấn phù hợp (phương pháp tập huấn cho quan chức), và phải giàu có kinh nghiệm thực tiễn.

Trung tâm Chính quyền địa phương thuộc Đại học Công nghệ Sydney có vị trí ngang cấp Khoa trong trường Đại học, nhưng có tính chất đặc biệt về định hướng hoạt động ứng dụng theo mô hình một Trung tâm kinh doanh, nghiên cứu và dịch vụ cộng đồng, với chức năng vượt ra khỏi địa hạt nghiên cứu hàn lâm của trường Đại học; chế độ tài chính theo cơ chế tự trang trải;

Trong khi đó, trung tâm Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo địa phương thuộc Hiệp hội chính quyền địa phương bang Victoria lại là đơn vị thuộc một tổ chức dân sự, cung ứng dịch vụ tập huấn cho chính quyền và theo yêu cầu cá nhân. Các khóa học không có tính bắt buộc mà do người học tự đăng ký và trả phí, trong đó có đến 70% là do các Hội đồng cử người đi học trả tiền, 30% là do người học tự trả tiền.

Chương trình tập huấn của bang New South Wales

Là chương trình tập huấn tổng hợp ban đầu cung cấp cho riêng người mới trúng cử nghi sĩ bang. Chương trình này thường được thiết kế trong thời gian 3 ngày với nội dung chủ yếu là giới thiệu các thủ tục hoạt động và các vấn đề hành chính, phục vụ cho nghị sĩ, hoặc tư vấn cho nghị sĩ mới về các thủ tục bắt buộc theo luật định như kê khai tài sản: đất đai, cổ phiếu…

Để thiết kế khóa tập huấn này, trong thời hạn 1 tuần sau bầu cử Hạ viện bang phải cho Văn phòng biết thông tin về ngân sách và số đại biểu cần được tập huấn để phục vụ cho việc thiết kế chương trình phù hợp.

Bên cạnh hoạt động tập huấn do Văn phòng Nghị viện tổ chức, các nghị sĩ mới còn được tư vấn, hỗ trợ bởi các hoạt động có tính chất tập huấn do đảng mình cung cấp. Các Đảng sẽ cử nghị sĩ có kinh nghiệm để hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ Nghị sĩ mới trong quá trinh hoạt động vì lợi ích chung của đảng.

Chuyên trang được thực hiện dựa trên tài liệu của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử và một số tài liệu khác