Tiền Giang: Huyện Cai Lậy thu gom hơn 16 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

- Thứ Ba, 20/09/2022, 10:55 - Chia sẻ

Để bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho nông dân trong trong sản xuất nông nghiệp.

Huyện Cai Lậy thu gom hơn 16 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng -0
Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy

Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thu gom, xử lý hơn 16 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật các loại.

Toàn huyện Cai Lậy cũng đã xây dựng 1.237 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, vận động nông dân thu gom, xử lý đúng quy định, hạn chế tình trạng vứt bừa bãi ra vườn, ruộng và xuống kênh, rạch.

Hàng năm, huyện Cai Lậy phối hợp tổ chức từ 02 - 03 đợt thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Hoạt động này khuyến khích nông dân tham gia bảo vệ môi trường, hành động tích cực vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững.  

Bảo Ngân
#