Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai

Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quản lý chất thải rắn

- 00:54, 26/07/2022

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, UBND tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị các bộ, ngành có liên quan kịp thời có văn bản tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan tới công tác đấu thầu, thay đổi công nghệ xử lý chất thải...

Cụ thể, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện đấu thầu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, với thời hạn tối thiểu 5 năm/lần, theo kiến nghị của các chủ đầu tư các khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, ban hành các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm được sản xuất tái chế từ rác thải, tạo điều kiện cho các chủ dự án đầu tư hạng mục công trình tái chế, thu hồi năng lượng từ xử lý chất thải. 

UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Tài chính ban hành định mức xây dựng giá trần xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo phương pháp xử lý, tạo thuận lợi và thống nhất về giá xử lý chất thải trên cả nước, tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các chủ xử lý. Ban hành chính sách về tài chính để tập trung nguồn chất thải rắn sinh hoạt cho công nghệ đốt rác phát điện; do hiện nay, việc vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện theo hình thức đấu thầu hàng năm, dẫn tới không khuyến khích, thu hút đầu tư các công nghệ mới trong xử lý chất thải. 

Phân loại và xử lý chất thải sinh hoạt bán tự động tại Khu xử lý chất thải Vĩnh Tân (H.Vĩnh Cửu). Nguồn: ITN
Phân loại và xử lý chất thải sinh hoạt bán tự động tại Khu xử lý chất thải Vĩnh Tân (H.Vĩnh Cửu)
Nguồn: ITN

Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ chuyển đổi, bổ sung công nghệ đốt rác phát điện. Qua khảo sát dự án đốt rác phát điện tại thành phố Cần Thơ và Hà Nội, lượng tro xỉ phát sinh sau đốt tương đối lớn khoảng 10%, hiện chưa có công nghệ tối ưu để xử lý lượng tro xỉ này. Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quy hoạch các điểm phục vụ cho vùng để tận dụng tro bay, tro đáy, đáp ứng tiêu chuẩn quy chuẩn phục vụ san lấp. Bộ cũng xem xét rà soát các thủ tục môi trường đã cấp cho các chủ xử lý (ĐTM, giấy phép xử lý chất thải) để yêu cầu các chủ dự án phải có lộ trình cập nhật, thay đổi công nghệ xử lý chất thải theo hướng tái chế, tái sử dụng, đốt thu hồi năng lượng…

Song Anh