Đóng cửa doanh nghiệp gây ô nhiễm

- 00:00, 12/05/2008
UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu đóng cửa 4 doanh nghiệp gây ô nhiễm trầm trọng, nằm trong Khu công nghiệp Tân Phú Trung. Theo Ban quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp (KCX -KCN), hiện chỉ có 6 khu có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Các khu còn lại đều đang trong quá trình vận hành thử nghiệm hoặc đang xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Trước đó, Sở NN và PTNT TP đã công bố kết quả kiểm tra nguồn nước thải tại các KCX - KCN, với nhiều số liệu đã vượt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. UBND TP đã yêu cầu Ban quản lý phải đôn đốc các doanh nghiệp hoàn tất đấu nối hệ thống xử lý nước thải vào hệ thống chung trong tháng 6 tới. MT