Đẩy mạnh tăng trưởng xanh các thành phố ven biển

- Thứ Sáu, 22/06/2012, 17:46 - Chia sẻ
Nằm trong chuỗi Hội thảo Kinh tế Xanh hướng tới Phát triển Biển bền vững, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC) vừa tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tăng trưởng xanh ở các thành phố ven biển”. Các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề đô thị hóa xanh tại các vùng ven biển; xây dựng và quản lý mô hình sinh thái biển; sử dụng, khai thác tài nguyên biển và năng lượng từ đại dương hiệu quả. Theo kinh nghiệm của các chuyên gia, thực hiện tăng trưởng thông minh tại cộng đồng duyên hải là sử dụng đất đai mục đích, tạo ra nhiều phương án về giao thông ven biển khác nhau, cùng với khôi phục vùng ven bờ nhằm đảm bảo sự phát triển hệ sinh thái ven biển. Đây là bước quan trọng nhất trong việc phát triển đô thị hóa ven biển.