Quảng Bình:

Các cấp Hội Nông dân tích cực bảo vệ môi trường

- 11:00, 04/08/2022

Thực hiện kế hoạch hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Quảng Bình đã trồng được hơn 64.000 cây xanh phân tán.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tích cực, chủ động phối hợp bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, các cấp hội Hội Nông dân trong tỉnh cũng đã xây dựng mô hình điểm “Nông dân, ngư dân chung tay tham gia bảo vệ và giữ gìn môi trường biển” với nội dung thu gom rác thải ở các xã ven biển, đã hỗ trợ 75 thùng đựng rác cho các tàu đánh bắt xa bờ và đặt ở các điểm công cộng. Ngoài ra, các cấp hội đã xây dựng được 91 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, 1.204 công trình tự quản do các chi hội đảm nhận.

Ở các địa phương khác trong tỉnh, các cấp hội nông dân cũng đẩy mạnh nhiều hoạt động bảo vệ môi trường. Cụ thể, xã Cảnh Dương thuộc huyện Quảng Trạch, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, vận động người dân tự giác thu gom, phân loại rác thải tại gia đình để xử lý phù hợp, tham gia đóng phí thu gom rác thải 30.000 đồng/hộ/tháng, không vứt rác xuống sông, biển, lề đường... gây tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. 

Tại thành phố Đồng Hới, các cấp Hội Nông dân đã tích cực tham gia vệ sinh môi trường tuyến biển, thu gom, phân loại, xử lý rác thải theo quy định, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi làm chuồng trại hợp vệ sinh, hướng dẫn hộ nông dân thu gom rác thải... Hiện đã có 126 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, tiêu biểu như mô hình: “Đăng ký thu gom rác thải”, “Xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bằng sinh học”... Các cấp hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đăng ký đạt chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Năm 2021, toàn thành phố có 9.672 hộ hội viên nông dân đăng ký xây dựng "Gia đình văn hóa"; kết quả, 100% hộ đạt danh hiệu…

Bảo Ngân