Xây dựng hệ thống dự báo động đất tại Nam Bộ

- 00:00, 27/06/2008
Hệ thống 6 trạm quan trắc động đất sẽ được xây dựng để phục vụ công tác đo và dự báo dài hạn về động đất tại TP Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ. Dựa trên kết quả đề tài Nghiên cứu và xác định địa điểm xây dựng mạng quan trắc động đất khu vực TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ do nguyên Viện Vật lý địa cầu thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh đã xác định phương án thiết kế cho từng trạm quan trắc. Các trạm được xây dựng tại Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Vũng Tàu, An Giang và Cà Mau sẽ đo và thu nhận các tín hiệu địa chấn, truyền về Trung tâm thu và xử lý thông tin về động đất đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh. NHẬT TIẾN