Tăng trưởng xanh sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

- 21:30, 22/05/2018
Ngày 22.5 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Diễn đàn môi trường Việt Nam - doanh nghiệp với bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh” do Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức.

Theo phân tích của các chuyên gia: Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, là xu thế tất yếu của thời đại, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò tích cực trong việc lựa chọn tăng trưởng xanh và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Vì vậy, thực hiện tốt vấn đề về tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường sẽ giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững, thông qua các hoạt động như: tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm soát ô nhiễm; tái chế chất thải; tiết kiệm tài nguyên…Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi trường, lựa chọn công nghệ xanh, chuyển hướng sang sản xuất xanh, cũng như tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Viện trưởng, Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường - PGS. TS Nguyễn Thế Chinh cho rằng: Trước các vấn đề môi trường ngày càng gia tăng, tăng cường công tác bảo vệ môi trường cần được các doanh nghiệp chú trọng hơn, bởi các yêu cầu ngày càng chặt chẽ về các tiêu chuẩn trong xuất nhập khẩu hàng hóa, nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện môi trường ngày càng cao. Các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc tuân thủ các quy định pháp luật, doanh nghiệp cần chủ động hướng tới bảo vệ môi trường để tạo động lực tìm kiếm lợi nhuận cho mình.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ về các vấn đề nội hàm của của tăng trưởng xanh, mối quan hệ giữa tăng trưởng xanh với phát triển bền vững; vai trò của Nhà nước cũng như của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế xanh, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp với vấn đề bảo vệ môi trường; xây dựng chiến lược xanh vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước...