Tăng trưởng xanh – Thành phố cảng xanh

- Thứ Năm, 27/03/2014, 16:49
Ngày 27/3, tại TP Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức hội thảo quốc gia Tăng trưởng xanh – Thành phố cảng xanh.

Hải Phòng là thành phố lớn thứ ba tại Việt Nam và là đầu mối giao thông đường thủy quan trọng. Với mục tiêu thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Hải Phòng đang đi đầu trong nhận thức và hành động để trở thành thành phố cảng xanh tại Việt Nam vào năm 2020. 
 
Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng cho rằng, để thực hiện Kết luận số 72 của Bộ Chính trị xây dựng Hải phòng trở thành thành phố cảng xanh và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng, thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào các giải pháp chủ yếu: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng; nghiên cứu đổi mới và áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và tiêu dùng; tăng cường bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển xanh… Hải Phòng đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020 xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị cảng biển xanh, văn minh, hiện đại.
 
Hội thảo là cơ hội để các bên liên quan trao đổi quan điểm thực hiện tăng trưởng xanh, kinh tế biển xanh, thành phố cảng xanh; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và các bài học ở trong nước cũng như thành phố Hải Phòng; đưa các gợi ý chính sách và định hướng hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh ở Việt Nam và Hải Phòng. 

MT