Nhật Bản giúp 7 tỉnh ĐBSCL ứng phó với biến đổi khí hậu

- 18:12, 15/06/2012
Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) cho phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn 7 tỉnh vùng ven biển ĐBSCL vừa được Bộ NN và PTNT phê duyệt. Các tỉnh thức hiện dự án là: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Tổng kinh phí 2,08 triệu USD do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

Mục tiêu của dự án là nghiên cứu, xây dựng giải pháp thích ứng với BĐKH cho phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng ven biển ĐBSCL. Trong đó, công tác thuỷ lợi có tầm quan trọng đặc biệt, nên sẽ tập trung chống ngập úng, giảm thiểu sự xâm thực của biển và tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Các tỉnh ven biển và ngập lũ lập phương án chắn sóng gió, triều cường; gia tăng diện tích rừng ngập nước chống xâm thực, điều hoà khí hậu, bảo vệ sản xuất, cơ sở hạ tầng; bảo đảm công tác cứu hộ chuyển dân đến vùng an toàn, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, ổn định đời sống người dân, hạn chế tác hại đến mức thấp do BĐKH gây ra. Dự án sẽ được triển khai từ nay đến năm 2013.
 
Đến cuối năm 2010, ĐBSCL đã hoàn thành việc cập nhật các kịch bản ứng phó, xác định các giải pháp ứng phó với BĐKH, tích hợp vấn đề BĐKH vào chiến lược, chương trình quy hoạch, kế hoạch phát triển KT- XH. Hiện mọi quY hoạch, dự án ở vùng ven biển, cửa sông vùng ĐBSCL đều tính tới yếu tố ổn định của địa mạo khi nước biển dâng. Các tỉnh ĐBSCL đã dự báo các công trình hạ tầng bị đe dọa qua đó, hợp lý hoá hệ thống giao thông thuỷ, bộ gắn với xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ.

TB