Míttinh quốc gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

- 15:14, 03/06/2012
Ngày 3/6, tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ míttinh quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) với chủ đề Kinh tế xanh: Có vai trò của bạn và Năm Quốc tế về Năng lượng bền vững 2012 .

Phát biểu tại lễ míttinh, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định Đảng và nhà nước Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến công tác tác bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị. Đầu tư cho môi trường bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Ngân sách cho bảo vệ môi trường với quy mô không thấp hơn 1% tổng chi ngân sách Nhà nước hàng năm. Phó thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành, mọi công dân tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phát triển chiều sâu, giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tăng cường các ngành công nghiệp sinh thái và dịch vụ môi trường, hạn chế phát triển những ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường.
 
Phó thủ tướng lưu ý, trong thời gian tới cần có biện pháp để hạn chế khí phát thải nhà kính, tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Đồng thời thực hiện xanh hóa lối sống, tiêu dùng bền vững, đô thị bền vững, xây dựng nông thôn mới có lối sống hài hoà với môi trường...
 
Theo Phó thủ tướng, Việt Nam đã tiếp cận với kinh tế xanh bằng những chương trình cụ thể, khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, gắn tăng trưởng với công bằng xã hội, giảm đói nghèo và bảo vệ môi trường.
 
Ngay sau lễ míttinh, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và nhân dân đã tham gia trồng cây trên bãi thải than của Công ty cổ phần Than Hà Tu. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh và Chương trình “Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam” phối hợp tổ chức trồng rừng ngập mặn với khoảng 20.000 cây....