Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chương trình Không khí sạch Việt Nam-Thụy Sỹ đã tổ chức chuyến khảo sát các điểm nóng về ô nhiễm không khí tại Hà Nội dành cho các nhà báo Việt Nam. Theo các thông tin hiện có, không khí ở Hà Nội đang bị ô nhiễm nặng, mức độ ô nhiễm biến động theo thời gian và không gian. Xét nghiệm mẫu không khí lấy tại 100 vị trí ở nội và ngoài thành Hà Nội cho thấy có nhiều nơi hàm lượng chất khí S02 và N02  vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

DUY MẠNH