Các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long vừa đề ra chương trình hợp tác khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên nước sông Mê Kông. Theo đó, từ nay đến năm 2010, các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp quy hoạch, giám sát, bảo vệ môi trường nước; Quản lý, kiểm soát và giảm nhẹ tác hại của lũ lụt, hạn hán, sạt lở bờ sông; Khai thác sông Mê Kông phục vụ phát triển giao thông thủy, thủy lợi, nông lâm nghiệp, thủy sản, góp phần đưa đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Quang Dũng