Thanh Hóa:

Hơn 4.000 hộ dân cần phải bố trí, sắp xếp ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai

- 11:20, 08/12/2021
Giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa còn khoảng 4.752 hộ dân cần phải bố trí, sắp xếp ra khỏi vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch nhiều dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại các khu vực ảnh hưởng bởi thiên tai.

Có thể kể đến Dự án quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; phương án “Khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, đe dọa đến tính mạng con người, phương án bố trí quỹ đất và kế hoạch cụ thể di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”... Ngoài ra, Thanh hóa hiện đang quy hoạch, triển khai 11 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại các vùng ảnh hưởng thiên tai ở các huyện miền núi.

Lũ quét tại bản Sa Ná, xã Sa Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Lũ quét tại bản Sa Ná, xã Sa Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Theo thống kê, đến nay, Thanh Hóa đã bố trí, sắp xếp, ổn định được trên 2,5 nghìn hộ bao gồm cả tập trung và xen ghép, ổn định tại chỗ. Hầu hết các khu tái định cư đều được đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu đưa vào sử dụng, góp phần ổn định cuộc sống cho hàng trăm hộ dân trong vùng ảnh hưởng.

Bằng nguồn vốn xử lý khẩn cấp hậu quả mưa lũ, từ năm 2018 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn làm chủ đầu tư xây dựng 13 khu tái định cư tập trung cho 555 hộ bị ảnh hưởng mưa lũ từ ngày 28 đến 31.8.2018 và ảnh hưởng cơn bão số 3 năm 2019.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp tỉnh Thanh Hóa hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản do thiên tai gây ra, người dân yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa còn khoảng 4.752 hộ dân cần phải bố trí, sắp xếp ra khỏi vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Hiện nay, Sở NN-PTNT tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản đề xuất đầu tư công trung hạn lĩnh vực bố trí dân cư ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất với các bộ, ngành, trung ương. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa dự kiến đầu tư 33 dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách tại 33 điểm trên địa bàn 11 huyện miền núi, với quy mô 1.766 hộ, trong đó di dời tập trung 793 hộ tại 18 điểm, xen ghép 498 hộ, ổn định tại chỗ 475 hộ, với tổng mức đầu tư dự kiến 611.122 triệu đồng.

Thảo Anh