Hoạt động bảo vệ môi trường thu hút đông đảo thanh niên

- Thứ Bảy, 29/03/2014, 16:04
Ngày 28/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp tăng cường hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2014 - 2017.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh và ngành tài nguyên, môi trường đã phối hợp chặt chẽ trong việc hướng dẫn, triển khai xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường tại cơ sở, định kỳ đánh giá hiệu quả để nhân rộng trong cộng đồng. Nhiều hoạt động hiệu quả đã được thực hiện, đặc biệt là trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức hoạt động Thanh niên tham gia bảo vệ dòng sông quê hương, coi đây là hoạt động trọng tâm bảo vệ môi trường tại địa phương. Các mô hình cụ thể như: làng, xã xanh sạch đẹp, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên làm dịch vụ gom rác thải, đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, trồng rừng ngập mặn, rừng hoàn nguyên, rừng phi lao chắn sóng… thu hút hơn 200.000 thanh, thiếu niên tham gia đã khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường.

Tới đây, hàng loạt các chương trình phối hợp bảo vệ môi trường sẽ được hai đơn vị triển khai. Những hoạt động cao điểm, hình thức đa dạng, hiệu quả sẽ được tổ chức vào các dịp ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Đa dạng sinh học.

CP