Theo dự báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước trong các tháng tới có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, hạn hán sẽ xuất hiện trên diện rộng. Dòng chảy trên các sông ở Bắc Bộ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 15 - 50%. Trong điều kiện xả nước phát điện như kế hoạch của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình và Thác Bà, dòng chảy hạ lưu sông Hồng có khả năng hụt so với mức trung bình nhiều năm khoảng 30 - 50%. Ở các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiều khả năng sẽ xảy ra hạn hán nghiêm trọng.

TS