EC tài trợ trồng cây xanh đô thị

- Thứ Sáu, 17/08/2007, 00:00

      Thị xã Trà Vinh vừa triển khai dự án bảo dưỡng cây cổ thụ và trồng mới cây xanh đô thị do Cộng đồng châu Âu (EC) tài trợ, trị giá 5,8 tỷ đồng. Dự án kéo dài đến tháng 12.2008, với mục tiêu huy động cộng đồng bảo dưỡng khoảng 700 cây cổ thụ 100 tuổi trở lên và trồng mới hơn 10.000 cây xanh lấy bóng mát nhằm cải thiện môi trường, tạo mỹ quan đô thị. Dự án cũng đang kêu gọi, huy động khoảng 50.000 ngày công lao động của các tổ chức đoàn thể và cộng đồng để tham gia trồng mới và chăm sóc cây xanh.

LAN ANH