Việc Bộ NN và PTNT đã cho phép ấp mới đàn thủy cầm được các chuyên gia đánh giá, đây là nguyên nhân dẫn tới một đợt dịch mới đang lan rộng như hiện nay. Lực lượng chức năng, chính quyền các cấp không kiểm soát chặt hoạt động ấp mới và chăn nuôi thủy cầm, nhất là đối với đàn vịt. Hiện nay, quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm rất khó thực hiện ở các địa phương. Ngoài ra, việc cấp sổ kê khai đầy đủ thông tin trong sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng riêng biệt cho mỗi đàn vịt gần như không thể thực hiện.

TUẤN HÙNG