Quảng Trị:

Cần kinh phí 349 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp công trình hồ, đập

- 11:20, 08/12/2021
Để đảm bảo an toàn các công trình trước mùa mưa lũ, tỉnh Quảng Trị cần sửa chữa 23 công trình đập, hồ chứa nước với tổng kinh phí hơn 349 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đầu tư 131 hồ chứa nước các loại phục vụ tưới cho hơn 25.000 ha đất canh tác, nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt. Phần lớn các hồ chứa nước được xây dựng đã lâu, các tiêu chuẩn thiết kế áp dụng chưa phù hợp, tần suất thiết kế phòng lũ và xả lũ còn thấp, thường xảy ra các hiện tượng làm mất an toàn hồ chứa, rất nguy hiểm trong mùa mưa bão.

Hồ chứa nước Đá Mài, huyện Cam Lộ (Quảng Trị)
Hồ chứa nước Đá Mài, huyện Cam Lộ (Quảng Trị)

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Quảng Trị Hồ Xuân Hòe cho biết, là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là mưa lũ, trong thời gian qua công tác quản lý an toàn hồ, đập, luôn được ngành nông nghiệp chú trọng.

Trong khuôn khổ dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự án Tăng trưởng xanh, Sở NN- PTNT Quảng Trị đã thực hiện nâng cấp 17 hồ chứa nước trong giai đoạn năm 2018 – 2020. Tuy nhiên, đến nay một số nội dung quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, ngày 4.9.2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập chưa triển khai thực hiện được do chưa có nguồn kinh phí.

Vì vậy, Sở NN-PTNT Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh, Bộ NN-PTNT có chính sách hỗ trợ an toàn về hồ chứa, nâng cấp và sửa chữa các công trình đầu mối các hồ chứa lớn và kiên cố các hồ chứa nhỏ. Trước mắt, để đảm bảo an toàn các công trình trước mùa mưa, lũ năm 2021 và các năm tiếp theo, cần sửa chữa 23 công trình đập, hồ chứa nước với tổng kinh phí 349,043 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị Bộ NN- PTNT có chính sách hỗ trợ để tỉnh có thể triển khai thực hiện một số nội dung được quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn hồ, đập chứa nước như lập, điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành hồ chứa nước; lắp đặt hệ thống giám sát vận hành; lắp đặt hoàn thiện thiết bị quan trắc công trình đập, hồ chứa nước, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa nước. Lưu trữ hồ sơ đập, hồ chứa nước. Cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước; lập quy trình bảo trì, quy trình vận hành cửa van. Rà soát, xây dựng hoàn thiện phương án bảo vệ, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp. Triển khai công tác kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước đối với các công trình đã đến thời gian quy định.  

Ngoài ra, Sở NN-PTNT Quảng Trị còn phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra công trình trong quá trình thi công cũng như công tác nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng...

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cũng đã ký và ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giao Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và kiên quyết xử lý đối với các đơn vị, địa phương không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện, nhất là các nội dung đã đến hạn hoặc quá hạn.

Thảo Anh