Cả nước có sáu đô thị có nhà máy xử lý nước thải tập trung

- 00:00, 20/01/2009
NĐBO- Đó là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hạ Long, Đà Nẵng, Đà Lạt, Ban Mê Thuột. Bộ Xây dựng cho biết, tổng lượng nước thải đô thị ước tính khoảng 3 triệu mét khối/ngày-đêm, nhưng tổng công suất các trạm xử lý nước thải tập trung đã xây dựng mới chỉ đạt 265.000m3/ngày - đêm.

      Hiện nay, tất cả các đô thị từ loại IV trở lên đều có hệ thống thoát nước, nhưng theo Bộ Xây dựng, những hệ thống này chưa hoàn chỉnh, tỷ lệ cống cũ, hư hỏng cần cải tạo, nâng cấp rất lớn. Đặc biệt, hệ thống thoát nước chủ yếu dùng chung cho cả thoát nước mưa và nước thải, nên khả năng tiêu thoát chậm. 

HT