Đồng Nai

Bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu

- Thứ Ba, 20/07/2021, 05:56
Đồng Nai là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ, với nhiều khu công nghiệp quan trọng. Thời gian gần đây, biến đổi khí hậu đã và đang gây ra nhiều trở ngại và thách thức lớn đến kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Để phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu đòi hỏi cần những giải pháp thiết thực và cụ thể hơn.
Đồng Nai tập trung quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Chủ động ứng phó

Theo kết quả đánh giá khí hậu tỉnh Đồng Nai năm 2021, từ năm 2010 đến nay, nền nhiệt tại tỉnh Đồng Nai đã trở nên ấm dần hơn. Số ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt gia tăng đáng kể, thời điểm xuất hiện chủ yếu là trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 hàng năm và cùng với thời điểm có nền nhiệt cao nhất trong năm.

Trong khi đó, mức độ biến thiên tổng lượng mưa năm rất lớn, có thể lên đến gần 500mm; lượng mưa chủ yếu tập trung trong các tháng mùa mưa, với tỷ lệ từ 80% - 90% so với tổng lượng mưa năm. Bên cạnh đó, lượng mưa ngày cực đại, số ngày mưa lớn, tổng lượng mưa và giai đoạn mưa lớn kéo dài cũng có khuynh hướng gia tăng về cường độ và tần suất xuất hiện; đặc biệt là tiếp tục thay đổi phức tạp và khó dự báo hơn trong các kịch bản biến đổi khí hậu tương lai.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Đồng Nai; Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình Mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thông qua việc thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai Đặng Minh Đức cho biết, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã được đa số các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và người dân quan tâm. Trong đó, công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến rất tích cực, ý thức về bảo vệ môi trường của người dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

Hiện, Đồng Nai đã cơ bản xử lý xong các khu vực ô nhiễm môi trường cục bộ; quan tâm đầu tư hạ tầng về môi trường; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường; tăng về tần suất mạng lưới quan trắc các thành phần môi trường, vị trí; đầu tư các quan trắc tự động nước thải tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, chất lượng môi trường tương đối ổn định và có chiều hướng tốt hơn. Bước đầu, các ngành, các cấp và người dân đã có nhận thức, hành động để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quản lý tốt hơn công tác bảo vệ môi trường

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đặng Minh Đức cho biết, việc tập trung xây dựng các dự án quan trọng cấp quốc gia như Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và các dự án giao thông liên kết vùng đang được triển khai trên địa bàn tỉnh sẽ mang lại nhiều động lực, cơ hội thúc đẩy phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh cũng gây sức ép lớn về yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng... Đây là những thách thức mà tỉnh Đồng Nai sẽ đối mặt trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, việc phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu là phương hướng mà tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, nhằm quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên không tái tạo. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến môi trường; thực hiện tốt việc ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Để sự chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên, ngăn ngừa sự suy thoái các nguồn tài nguyên hữu hạn, thời gian tới, Đồng Nai sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh hợp tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp, doanh nghiệp và cộng đồng về thích ứng, phòng chống thiên tai, ngập lụt, giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững và hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Lê Chi