Sở Tài nguyên-Môi trường TP Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH KM Green - Hàn Quốc về dự án CDM (cơ chế phát triển sạch) với số tiền dự kiến thu được trên 20 triệu USD. Theo hợp đồng, số tiền này do Công ty KM Green trả cho TP trong vòng 7 năm để khai thác nguồn khí thải từ bãi rác Đông Thạnh và Phước Hiệp 1. Đây là dự án đầu tiên tại nước ta thực hiện theo cam kết tại Nghị định thư Kyoto về giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Dự kiến đầu năm 2007, KM Green sẽ triển khai đầu tư các hạng mục của dự án.

Tuấn Hùng