Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre: Đề nghị quan tâm đến thi đua, khen thưởng cho đại biểu dân cử

- 15:16, 28/10/2021
Đóng góp ý kiến tại buổi thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) sáng 28.10, đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre đề nghị quy định chặt chẽ, đầy đủ để tạo sự bình đẳng trong thi đua, khen thưởng giữa các vùng, miền; có hướng dẫn cụ thể về thi đua, khen thưởng cho ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; bổ sung kinh phí khen thưởng kèm kỷ niệm chương…
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu tại điểm cầu tỉnh Bến Tre

Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng, điều 58 quy định về danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” cần phải tạo tính công bằng cho các địa phương. Việc  quy định tiêu chuẩn là trung tâm, là động lực thúc đẩy khu vực và cả nước” sẽ giới hạn đối tượng được xem xét bởi không phải tỉnh, thành nào cũng là trung tâm, như vậy sẽ không công bằng cho các tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi nhấn mạnh: Từ khi thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng đến nay, xuất phát từ vị trí, chức năng và tổ chức của Quốc hội, chưa có hình thức khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để khen thưởng cho đại biểu Quốc hội và các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp thiết thực cho hoạt động của Quốc hội; công tác thi đua, khen thưởng đối với ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp còn rất hạn chế, chưa tương xứng với những đóng góp công sức, trí tuệ của đại biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với vai trò, vị trí, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Từ thực tế đó, ĐBQH tỉnh Bến Tre đã có những đóng góp vào Điều 96 quy định về trách nhiệm của UBTVQH trong công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể, ĐBQH tỉnh Bến tre đề nghị bổ sung trách nhiệm của UBTVQH quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác thuộc các cơ quan thuộc UBTVQH có đóng góp trong hoạt động của Quốc hội và có hướng dẫn về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu HĐND các cấp và các Ban, các Tổ đại biểu của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

Ngoài ra, về nguyên tắc thi đua, khen thưởng được quy định tại điều 6, ĐBQH tỉnh Bến Tre đề nghị xem xét bổ sung thêm địa bàn được quan tâm khen thưởng ngoài miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre còn có những đóng góp liên quan dự thảo Luật như danh hiệu thi đua đối với tập thể (điều 24); bổ sung quy định kinh phí khen thưởng kèm theo kỷ niệm chương (điều 69); thẩm quyền quyết định khen thưởng (điều 79) và một số nội dung quan trọng khác.

PV