Kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công tác quy hoạch
15:54 16/06/2022
Thông qua 3 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc
11:44 16/06/2022
Thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư 2 Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh
11:39 16/06/2022
Thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
10:58 16/06/2022
Thông qua Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
10:21 16/06/2022
Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
10:08 16/06/2022
Trách nhiệm rành mạch sẽ khó sinh tiêu cực
05:32 16/06/2022
Hiệu quả thực chất, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri và Nhân dân
06:00 12/06/2022
Thành công như mong đợi!
05:55 12/06/2022
Dù khó khăn nhưng chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành đúng tiến độ!
05:42 10/06/2022
Thành công của phiên chất vấn
05:24 10/06/2022