Tốc độ tăng năng suất lao động không đạt mục tiêu

- 11:10, 23/05/2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội năm 2021 chỉ đạt 4,71%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là 4,8%.

Tốc độ tăng năng suất lao động không đạt mục tiêu
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trình bày báo cáo. Ảnh: Quang Khánh

Trình bày báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội trước Quốc hội sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, năm 2021 có 5/12 chỉ tiêu chủ yếu không đạt mục tiêu đề ra, nhiều hơn 1 chỉ tiêu đã báo cáo Quốc hội.

Cụ thể, có thêm chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng năng suất lao động xã hội chỉ đạt 4,71% (số đã báo cáo Quốc hội là khoảng 4,4 - 4,9%), thấp hơn mục tiêu đề ra (4,8%). Nguyên nhân do tăng trưởng GDP cả năm chỉ đạt 2,58%, không đạt mức kỳ vọng như số đã báo cáo Quốc hội (3 - 3,5%).

Bên cạnh đó, khi dịch Covid-19 xảy ra, hàng loạt doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, một bộ phận lao động nghỉ việc, cũng như chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, làm việc luân phiên, giảm giờ làm đã ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất lao động của doanh nghiệp cũng như năng suất lao động chung của cả nước.

Tốc độ tăng năng suất lao động không đạt mục tiêu  -0
Năm 2021 có 5/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt mục tiêu

4 chỉ tiêu không đạt mà Chính phủ trình Quốc hội trước đó, bao gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) (đạt 2,58%, mục tiêu khoảng 6%); GDP bình quân đầu người (3.680 USD, mục tiêu khoảng 3.700 USD); tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng (37,13%, mục tiêu là 45 – 47%); mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều (đạt 0,52%, mục tiêu là 1 – 1,5%).

Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ, mặc dù đã có những chuyển biến rất tích cực, nhưng hậu quả của dịch Covid-19 là hết sức nặng nề, sức cầu của nền kinh tế chưa thể phục hồi mạnh mẽ ngay trong ngắn hạn. Qua đó khẳng định tính cấp thiết phải thực hiện nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, sớm đưa nền kinh tế quay trở lại trạng thái bình thường như trước khi có dịch.

M. Châu