Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định Việt Nam - EAEU FTA từ 3,25%- 2,34%

- 05:29, 19/06/2022

Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu và các nước thành viên giai đoạn 2022 - 2027.

Về mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bình quân cho từng năm là: Năm 2022 là 3,25%, 2023 là 2,95%; năm 2024 là 2,66%, năm 2025 là 2,36%, năm 2026 là 2,36% và năm 2027 là 2,34%. Các điều kiện để hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Việt Nam -EAEU FTA, gồm: Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Việt Nam-EAEU FTA, bao gồm các nước sau: Cộng hòa Armenia; Cộng hòa Belarus; Cộng hòa Kazakhstan; Cộng hòa Kyrgyzstan; Liên bang Nga; Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước). Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Việt Nam-EAEU FTA, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EAV, theo quy định pháp luật hiện hành.

Ng.Ngân