Thanh toán vốn đầu tư công đạt 22,5%

- 10:25, 22/06/2022

Kho bạc Nhà nước cho biết, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công đến ngày 31.5 ước đạt 116,6 nghìn tỷ đồng, bằng 22,5% kế hoạch năm 2022.

Thanh toán vốn đầu tư công đạt 22,5%  -0
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước TP Hồ Chí Minh

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 31.5.2022, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 ước đạt 116,6 nghìn tỷ đồng; bằng 22,5% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng giao. Con số này cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 104,2 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, vốn trong nước thanh toán là 113,7 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (483,3 nghìn tỷ đồng), bằng 21,6% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022 (525,9 nghìn tỷ đồng); vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận 2.928,3 tỷ đồng, bằng 8,4% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng giao (34,8 nghìn tỷ đồng).

Đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 31.5, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát 356,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán năm 2022 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. So với cùng kỳ năm 2021, con số này cao hơn 7.768 tỷ đồng về giá trị nhưng giảm 0,7% về tỷ lệ so với dự toán.

Trong nửa cuối năm 2022, Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư hàng tháng, số liệu giải ngân các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình về kiểm soát chi, quy trình tự động thanh toán theo định kỳ, liên thông các chương trình ứng dụng rút ngắn thời gian thanh toán.

T.Phong