Khơi thông làn sóng đầu tư mới vào khu công nghiệp

- 15:09, 06/08/2022

Diễn đàn "Khu công nghiệp Việt Nam - 2022: Khơi thông làn sóng đầu tư mới" sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 11.8.

Diễn đàn Khu công nghiệp Việt Nam - 2022: 
Khơi thông làn sóng đầu tư mới
 -0
Diễn đàn "Khu công nghiệp Việt Nam - 2022: Khơi thông làn sóng đầu tư mới"

Diễn đàn do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các Ban Quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế, các chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ban tổ chức cho biết, sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid - 19, nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đã phục hồi tích cực. Tăng trưởng GDP đạt 6,42%, kinh tế vĩ mô ổn định, hoạt động FDI và xuất khẩu tiếp tục khởi sắc.

Cùng với việc Chính phủ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế ban hành ngày 28.5 vừa qua hứa hẹn sẽ làm gia tăng dòng vốn đầu tư trong nước và nước ngoài vào các khu công nghiệp.

Trong bối cảnh như vậy, Diễn đàn Khu công nghiệp Việt Nam 2022 nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện tiềm năng, kết nối cơ hội đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế và đề xuất các giải pháp khơi thông dòng vốn đầu tư, nhất là vốn FDI chất lượng cao.

Các nội dung chính của Diễn đàn sẽ xoay quanh: Khơi thông dòng vốn FDI chất lượng cao; Những nhân tố có thể tạo nên một làn sóng mới? Những điểm mới của Nghị định 35/2022/NĐ-CP; Chính sách khuyến khích phát triển các khu công nghiệp; Cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp tại các tỉnh, thành phố; Nhu cầu phát triển công nghiệp phụ trợ; Xu hướng đầu tư phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp của các tập đoàn lớn; Vấn đề cung cấp lao động trong các khu công nghiệp; Chính sách hỗ trợ tuyển dụng đối với doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ.

Vũ Quang