Hệ thống Kho bạc nỗ lực thu hồi vốn tạm ứng đầu tư

- Thứ Sáu, 30/09/2022, 06:17 - Chia sẻ

Xác định thu hồi tạm ứng vốn đầu tư là một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã và đang nỗ lực triển khai công tác này.

Cùng chủ đầu tư tìm giải pháp

Số dư tạm ứng quá hạn vốn đầu tư thuộc ngân sách Trung ương các chủ đầu tư mở tài khoản tại KBNN TP. Hồ Chí Minh có nhiều khoản kéo dài chưa thực hiện thủ tục hoàn ứng. Trong tổng số các khoản tạm ứng quá hạn 180 tỷ đồng, các khoản quá hạn về hạng mục giải phóng mặt bằng và xây lắp chiếm 91% số dư, chủ yếu ở giai đoạn 2015 - 2020.

Mới đây, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã mời đại diện các chủ đầu tư họp tìm giải pháp giảm số dư tạm ứng. Theo phản ánh của các chủ đầu tư, khó khăn chủ yếu là công tác vận động, chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân. Một số nguyên nhân khác như các dự án giãn, hoãn tiến độ, dừng thực hiện, có trường hợp nhà thầu phá sản dẫn đến tiến độ thu hồi tạm ứng kéo dài.

Từ thực tế này, KBNN TP. Hồ Chí Minh đưa ra một số giải pháp nhằm giảm số dư tạm ứng quá hạn. Cụ thể, với các dự án có số dư tạm ứng quá hạn đã có khối lượng công việc hoàn thành, chủ đầu tư thực hiện ngay các thủ tục hoàn tạm ứng. Đối với các dự án giãn, hoãn tiến độ, dừng thực hiện, nhà thầu phá sản, chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, với số dư tạm ứng tiền bồi thường chưa chi trả cho người thụ hưởng, đang tạm giữ tại các tài khoản tiền gửi của tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, KBNN TP. Hồ Chí Minh đề nghị chủ đầu tư thực hiện các thủ tục hoàn tạm ứng. Với các dự án có số dư tạm ứng kéo dài qua nhiều năm chưa quyết toán, đề nghị chủ đầu tư tổng hợp lại các chi phí và báo cáo lại cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để làm cơ sở cho chủ đầu tư thực hiện các thủ tục hoàn tạm ứng.

KBNN TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu chủ đầu tư cần thực hiện kịp thời các biện pháp tránh những rủi ro đối với số dư tạm ứng trước khi hiệu lực bảo lãnh tạm ứng, hiệu lực hợp đồng hết hạn.

Trên tinh thần quyết tâm giải quyết các khoản tạm ứng quá hạn, một số chủ đầu tư đã cam kết với KBNN TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất các thủ tục hoàn số dư tạm ứng 37,8 tỷ đồng (chiếm 21% tổng số dư tạm ứng quá hạn) trước ngày 31.12.2022. Lãnh đạo KBNN thành phố cho biết, thời gian tới tiếp tục theo dõi đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các giải pháp thanh toán tạm ứng đã cam kết; đồng thời theo dõi chặt chẽ các khoản tạm ứng phát sinh, hạn chế phát sinh các khoản tạm ứng quá hạn, kéo dài.

Đại diện KBNN TP. Hồ Chí Minh làm việc với Ban quản lý dự án Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Nhật Vũ
Đại diện KBNN TP. Hồ Chí Minh làm việc với Ban quản lý dự án Bệnh viện Chợ Rẫy
Ảnh: Nhật Vũ

Nhiệm vụ trọng tâm

Từ nay đến cuối năm, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, KBNN Ninh Thuận tập trung đôn đốc thu hồi các dự án vốn ứng trước đã bố trí kế hoạch vốn năm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu đặt ra là thu hồi tạm ứng năm 2021 về trước đạt 50% trở lên.

Trước đó, trong nửa đầu năm, KBNN Ninh Thuận đã thu được 231 tỷ đồng vốn tạm ứng, giảm 24,36% so với số dư tạm ứng các năm trước chuyển sang năm 2021 (950 tỷ đồng). Trong đó, thu hồi kinh phí tạm ứng bồi thường giải phóng mặt bằng 66,7 tỷ đồng, giảm 49,77% so với số dư tạm ứng các năm trước chuyển sang (134 tỷ đồng).

Ngày từ đầu năm, KBNN Ninh Thuận gửi công văn yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát, đánh giá số dư tạm ứng của các hợp đồng, công việc từng dự án, lập thủ tục gửi KBNN Ninh Thuận để thanh toán khối lượng, thu hồi tạm ứng theo đúng quy định.

Đặc biệt, đối với vốn tạm ứng chưa thu hồi, nếu quá thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm phải thu hồi theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu chưa thực hiện hoặc khi phát hiện nhà thầu sử dụng sai mục đích, KBNN Ninh Thuận yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án cùng phối hợp để thu hồi, hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước.

Đối với các hợp đồng có thỏa thuận bảo lãnh tạm ứng, trường hợp chưa có khối lượng hoàn thành và bảo lãnh tạm ứng hết hạn, KBNN Ninh Thuận đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án yêu cầu nhà thầu gia hạn bảo lãnh tạm ứng để bảo đảm thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng được kéo dài cho đến khi đơn vị đã thu hồi hết số tiền tạm ứng.

Vy Hương