Đẩy mạnh giải ngân các gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

- Thứ Tư, 20/07/2022, 15:48

Sau gần 4 tháng thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 giải ngân được gần 2%. Trong khi đó, gói hỗ trợ chi từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp có số lao động thụ hưởng vượt mức dự báo…