Xin chuyển đổi mục đích sử dụng trên 60.000ha rừng

- Thứ Hai, 16/10/2017, 00:03 - Chia sẻ
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, báo cáo của 58 tỉnh, thành phố trong cả nước cho thấy, trong giai đoạn 2012-2017, các cơ quan nhà nước đã phê duyệt chuyển mục đích sử dụng 38.276ha rừng thuộc 1.892 dự án; trong đó, rừng tự nhiên 18.931ha, rừng trồng 15.821ha, đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 3.524ha.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản số 6570/BNN-TCLN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng từ nay đến năm 2020.

Theo đó, đến ngày 30.9, báo cáo của 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, tổng số dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng đã được phê duyệt, đang thực hiện và dự án có trong kế hoạch trung hạn đến năm 2020 là 1.071 dự án, diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng 60.129ha, bao gồm rừng tự nhiên 16.866ha, rừng trồng 28.986ha, đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 14.277ha. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng từ nay đến năm 2020 với diện tích 60.129ha, trong đó rừng tự nhiên 16.866ha là rất lớn, cần phải được xem xét kỹ lưỡng, quản lý đúng pháp luật.

Trong thời gian qua, một số địa phương đã giải quyết chuyển mục đích sử dụng rừng thiếu chặt chẽ, quản lý lỏng lẻo, để xảy ra sai phạm,việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án ở một số địa phương không được điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng nên dẫn đến tình trạng quy hoạch luôn bị phá vỡ, nhiều dự án chưa chấp hành nghĩa vụ trồng rừng thay thếvà đánh giá tác động môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, trong hơn 5 năm (2012 - 2017), diện tích rừng tự nhiên bị mất do chuyển mục đích sử dụng rừng tại các dự án được duyệt chiếm 89% tổng diện tích rừng giảm.

Bích Hồng