Triển khai hóa đơn điện tử cho hộ, cá nhân kinh doanh, chống thất thu thuế

- 07:37, 15/01/2022
Tính đến nay đã có trên 70% doanh nghiệp tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định áp dụng hóa đơn điện tử. Theo đại diện Tổng cục Thuế, đây là tiền đề để triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh.
Áp dụng sổ sách, hóa đơn với hộ kinh doanh lớn: Giải pháp giúp chống thất thu thuế? - Ảnh 2.
Triển khai hóa đơn điện tử cho hộ, cá nhân kinh doanh - giải pháp chống thất thu thuế

Cụ thể, các cục thuế phải hoàn thành mục tiêu tối thiểu 70% hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử; phấn đấu 100% số lượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định phải đăng ký và sử dụng, theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Đây được coi là giải pháp đột phá để chống thất thu, góp phần quản lý thuế tốt hơn, thực hiện triển khai chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử ngay từ ngày 1.1.2022. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phối hợp với Tổng cục Thuế xây dựng, hoàn thiện đề án hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền.

Đề cập đến nhiệm vụ thu ngân sách của ngành Thuế năm 2022, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho hay, dự toán thu ngân sách được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho ngành Thuế năm 2022 là 1.176.700 tỷ đồng.

Nếu loại trừ một số nguồn phát sinh đột biến năm 2021 và những khoản giảm thu năm 2022, để hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2022 thì thu ngân sách phải tăng khoảng 5,1% so với thực hiện 2021. Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, ngành Thuế sẽ nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị về thu ngân sách năm 2022. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị thu ngân sách, ngành Thuế tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế trong nước, nuôi dưỡng nguồn thu”, ông Cao Anh Tuấn khẳng định.

Để đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2022, ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường quản lý thuế đối với thương mại điện tử. Cùng với đó, rà soát, thu thập thông tin về dữ liệu dòng tiền giao dịch để hướng dẫn người nộp thuế khai, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước, thực hiện kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách.

Theo Điều 6 Thông tư số 78/2021/TT-BTC (ngày 17.9.2021) của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (ngày 19.10.2020) của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử kể từ 1.7.2022. Có 3 trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT, cụ thể như sau: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh, nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Song Hà