Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025:

Sẽ khảo sát chi tiết để xây dựng tổng mức đầu tư

- 06:17, 10/01/2022
Giải đáp về sơ bộ tổng mức đầu tư gần 147 nghìn tỷ đồng của dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đây là cơ sở để ước tính chi phí đầu tư xây dựng, xây dựng kế hoạch vốn; còn tổng mức đầu tư sẽ được phê duyệt trong bước nghiên cứu khả thi. Tới đây, Bộ sẽ tổ chức khảo sát chi tiết các vấn đề liên quan để xây dựng tổng mức đầu tư bảo đảm chặt chẽ, làm cơ sở để bố trí vốn.

Suất đầu tư 175,4 tỷ đồng/km có cao không?

Tờ trình của Chính phủ về dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 (dự án) cho biết tổng mức đầu tư sơ bộ của 12 dự án thành phần đầu tư theo quy mô phân kỳ (4 làn xe) với 729km là khoảng 146.990 tỷ đồng, gồm: 95.837 tỷ đồng chi phí xây dựng và thiết bị; 19.097 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư; 12.015 tỷ đồng chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác; 20.041 tỷ đồng dự phòng. Như vậy, mức đầu tư bình quân với mỗi kilomet đường là 175,4 tỷ đồng, không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Ủy ban Kinh tế khảo sát hiện trường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1
Ảnh: H.Lan

Trong khi đó, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án được Kiểm toán Nhà nước xác định lại là 130.604 tỷ đồng, giảm 16.330 tỷ đồng so với Tờ trình của Chính phủ. Con số này được đưa ra dựa trên kết quả kiểm toán một số dự án đường cao tốc có 4 làn xe như dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 và Thông tư 11/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quy đổi chi phí về năm tính toán, sử dụng chỉ số giá xây dựng bình quân năm 2018, 2019, 2020. Như vậy, mức đầu tư bình quân với mỗi kilomet đường là 152,9 tỷ đồng, không bao gồm giải phóng mặt bằng.

Tại phiên thảo luận tổ cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến sự chênh lệch giữa sơ bộ tổng mức đầu tư mà Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước đưa ra; đồng thời cho rằng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cần xem xét kỹ báo cáo của Kiểm toán Nhà nước và tính toán lại kỹ lưỡng.

Trước đó, trong báo cáo thẩm tra dự án gửi đến các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ rà soát, bổ sung để bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí cho dự án theo quy định.

Tổng mức đầu tư mới là cơ sở để bố trí vốn

Ngay sau khi có ý kiến của Ủy ban Kinh tế và các đại biểu, Bộ Giao thông Vận tải đã có báo cáo tiếp thu, giải trình.

Dẫn Điều 134 của Luật Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, sơ bộ tổng mức đầu tư trong bước nghiên cứu tiền khả thi là cơ sở để ước tính chi phí đầu tư xây dựng, xây dựng kế hoạch vốn. Tổng mức đầu tư được phê duyệt trong bước nghiên cứu khả thi mới là cơ sở để bố trí vốn.

Tùy thuộc vào từng giai đoạn, quy định về mức độ chính xác đối với tổng mức đầu tư cũng khác nhau, nên việc so sánh giữa bước nghiên cứu tiền khả thi với bước nghiên cứu khả thi chỉ mang tính chất tương đối, Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh. Trong bước tiếp theo, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ tổ chức khảo sát chi tiết về địa hình, địa chất, thủy văn, điều kiện cung cấp vật liệu xây dựng, trên cơ sở khối lượng theo thiết kế cơ sở, đơn giá, định mức, các chính sách của Nhà nước, làm cơ sở để xây dựng tổng mức đầu tư bảo đảm chặt chẽ theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, làm cơ sở để bố trí vốn đầu tư.

Về sơ bộ tổng mức đầu tư gần 147 nghìn tỷ đồng của dự án, Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, con số này được tính toán trên cơ sở suất vốn đầu tư xây dựng, dữ liệu chi phí của các dự án tương tự về loại, cấp công trình, quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ, tính chất dự án đã thực hiện, đặc biệt là các dự án cao tốc Bắc - Nam đang triển khai. Sơ bộ tổng mức đầu tư cũng có sự phân tích, đánh giá để điều chỉnh quy đổi về mặt bằng giá thị trường phù hợp với địa điểm xây dựng, bổ sung những chi phí cần thiết khác của dự án, đặc biệt là biến động giá của một số vật liệu chủ yếu.

Cụ thể, theo báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt giai đoạn 2017 - 2020, 4 dự án thành phần đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) có suất đầu tư bình quân 190 tỷ đồng/km. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi giai đoạn 2021 - 2025, các dự án thành phần trên đoạn Bãi Vọt (Hà Tĩnh) - Cam Lộ (Quảng Trị) và đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang có suất đầu tư bình quân 194 tỷ đồng/km.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ có suất đầu tư bình quân 210 tỷ đồng/km. Còn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau có suất đầu tư bình quân 253 tỷ đồng/km. “Mặc dù đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ - Cà Mau có đặc điểm địa chất tương đồng, song, số lượng các công trình cầu trên đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ chỉ chiếm 4,4% chiều dài, thấp hơn nhiều so với 9,2% chiều dài tuyến trên đoạn Cần Thơ - Hậu Giang”, Bộ Giao thông Vận tải lý giải.

Như vậy có thể thấy thông điệp của Bộ Giao thông Vận tải là sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đã được tính toán kỹ và suất đầu tư 175,4 tỷ đồng/km không cao so với các dự án tương tự.