Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ

- 05:15, 10/01/2022
Theo thông tin Bộ GTVT cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B (tỉnh Nam Định), sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc.

Theo quyết định, dự án đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B được xây dựng nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, đặc biệt mạng lưới đường bộ ven biển; Kết nối các khu công nghiệp trong tỉnh Nam Định, tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực theo quy hoạch phát triển giao thông quốc gia. Đồng thời, giúp giảm tải xung đột giao thông giữa tuyến Quốc lộ 37B và các phương tiện giao thông thủy lưu thông trên sông Ninh Cơ, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh Nam Định. Tổng vốn thực hiện dự án dự kiến hơn 582 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA là 20,1 triệu USD, tương đương gần 467 tỷ đồng; vốn đối ứng là hơn 115 tỷ đồng.

Người dân mong mỏi cầu Ninh Cường sớm được hoàn thành để họ thoát cảnh di chuyển bằng phà

Về cơ chế tài chính trong nước, Thủ tướng quyết định ngân sách nhà nước sẽ cấp phát 100% vốn ODA. Vốn đối ứng sẽ dùng ngân sách của Bộ GTVT và UBND tỉnh Nam Định theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Tại quyết định, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GTVT lưu ý các ý kiến góp ý nêu tại báo cáo thẩm định để hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định hiện hành; trên cơ sở quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng, thực hiện thủ tục bổ sung dự án vào kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của pháp luật. Công trình sẽ thực hiện tại địa bàn hai huyện Trực Ninh và Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định, thời gian thực hiện từ năm 2022 và hoàn thành vào năm 2024.