Hệ thống Kho bạc Nhà nước trong bối cảnh dịch Covid-19

Hoạt động hiệu quả nhờ dịch vụ công trực tuyến

- Thứ Năm, 22/07/2021, 06:11
Từ đầu năm đến nay, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi nhất cho đơn vị sử dụng ngân sách. Đặc biệt, nhờ triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến, hệ thống kho bạc đã duy trì hoạt động hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan rộng khắp nước. Số lượng giao dịch chứng từ chi ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến hiện đạt hơn 98%.

Thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí chống dịch

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm mới đây, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trần Thị Huệ cho biết, từ đầu năm đến nay, hệ thống kho bạc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách tốt hơn nữa.

Đặc biệt, nhờ triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến đến tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nên 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giao dịch chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến đạt 98%, tăng 74% so với đầu năm 2020. Nhờ các tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, toàn hệ thống KBNN đã chi trả ngân sách kịp thời cho các đơn vị thụ hưởng, ngay cả khi đại dịch bùng phát mạnh, nhất là tại các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, hệ thống KBNN chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo; ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí phòng, chống dịch Covid -19.

Tính đến hết tháng 6, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát khoảng trên 419 nghìn tỷ đồng vốn chi thường xuyên, bằng 39,4% dự toán của ngân sách qua KBNN. Đối với chi đầu tư, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6, toàn hệ thống đã kiểm soát, giải ngân trên 132 nghìn tỷ đồng vốn thuộc kế hoạch năm 2021, đạt trên 30% kế hoạch Thủ tướng giao kiểm soát chi qua KBNN (trên 435 nghìn tỷ đồng). Lũy kế thanh toán vốn đầu tư qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2020 kéo dài sang năm 2021 là trên 17 nghìn tỷ đồng, bằng 25,8% kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang (trên 68 nghìn tỷ đồng).

Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công chậm, tồn ngân quỹ nhà nước cao, KBNN đã thực hiện điều chỉnh khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ cơ bản đáp ứng nguồn thanh toán nợ gốc đến hạn của ngân sách trung ương. 6 tháng đầu năm nay, KBNN đã huy động được 141.493 tỷ đồng, đạt 40,4% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao (350.000 tỷ đồng); kỳ hạn phát hành bình quân là 12,19 năm; lãi suất bình quân là 2,26%/năm.

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận thường xuyên khử khuẩn để phòng dịch Covid 
Ảnh: Nguyễn Dinh

Áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ nay đến cuối năm, KBNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện trên các lĩnh vực; lấy người dân, đơn vị sử dụng ngân sách làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị KBNN. Tới đây, KBNN sẽ triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của từng đơn vị KBNN trong hệ thống; hoàn thành xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hệ thống KBNN...

Bên cạnh đó, KBNN đặt mục tiêu hoàn thành 11/11 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và bổ sung 2 dịch vụ công thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia; gia tăng các tiện ích để hỗ trợ người sử dụng; xây dựng chức năng chi lương qua dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, để giải ngân kịp thời các nguồn vốn ngân sách, KBNN tiếp tục chủ động phối hợp với chủ đầu tư để kịp thời nắm bắt các vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ; đôn đốc chủ đầu tư làm thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay gửi KBNN, tránh dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm; đôn đốc việc thu hồi vốn tạm ứng, thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích…

Hà Lan