Hải quan Đồng Nai phấn đấu tăng thu ngân sách 1.000 tỷ đồng

- Thứ Hai, 12/01/2015, 21:18 - Chia sẻ
Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2015, tỉnh phấn đấu thu ngân sách đạt 14.700 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ so với năm 2014. Để đạt mục tiêu này, Hải quan Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại; xây dựng lực lượng hải quan chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tăng cường hoạt động sau thông quan; tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống VNACCS/VCIS.