Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ áp dụng thu phí điện tử không dừng từ ngày 5.5

- 06:56, 15/01/2022
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải triển khai ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại văn bản số 8544/VPCP-CN ngày 22.11.2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC), Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐBVN) đã đề xuất lựa chọn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để triển khai thí điểm từ ngày 5/5 và đã được Bộ GTVT chấp thuận.
Chú thích ảnh
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ áp dụng thu phí điện tử không dừng từ ngày 5.5

Cụ thể, dự kiến từ ngày 5.5, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ áp dụng hình thức thu phí ETC (chỉ phục vụ các phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí ETC), Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ xây dựng phương án báo cáo Bộ GTVT quyết định triển khai.

Từ nay đến thời điểm thu phí, Tổng cục sẽ tăng cường tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ thu phí ETC trên các phương tiện truyền thông, phát tờ rơi tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nhà cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn đến các chủ phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí ETC; phối hợp với các địa phương trên tuyến cao tốc tuyên truyền, rà soát công tác tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ...

Về thẻ đầu cuối gắn trên phương tiện, chủ phương tiện chỉ cần sử dụng 1 thẻ đầu cuối để lưu thông qua tất cả trạm thu phí có lắp đặt hệ thống ETC. Chủ phương tiện có thể lựa chọn một trong hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng gồm VETC: https://vetc.com.vn, Hotline: 1900 6010 và VDTC: https://epass-vdtc.com.vn, Hotline: 1900 9080.

Hiện nay, người sử dụng có thể nạp tiền vào tài khoản giao thông thông qua nhiều hình thức như nạp tiền vào tài khoản giao thông như nạp tiền tại các điểm dịch của nhà cung cấp, qua hệ thống ngân hàng, các cổng trung gian thanh toán, ví điện tử… Ngoài ra, đối với khác hàng của VETC có thể liên kết tài khoản giao thông với tài khoản ngân hàng để tự động nạp tiền khi số dư tài khoản thu phí dưới hạn mức đăng ký của chủ phương tiện; đối với khách hàng của ePass, không cần phải nạp tiền vào tài khoản giao thông, chỉ cần thực hiện liên kết tài khoản giao thông với tài khoản ViettelPay, khi đi qua trạm hệ thống sẽ thực hiện quét và trừ tiền trực tiếp vào tài khoản ViettelPay.

PV