Cà Mau: Một doanh nghiệp bị cấm đấu thầu 3 năm vì gian lận

- Thứ Bảy, 15/01/2022, 22:44 - Chia sẻ
Hôm nay, 15,1, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định cấm 1 công ty đấu thầu vì có hành vi gian lận trong đấu thầu.
Tỉnh Cà Mau vừa cấm một doanh nghiệp đấu thầu các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách trong thời gian 3 năm

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tiến Tài bị cơ quan chức năng Cà Mau xác định có hành vi gian lận trong đấu thầu. Cụ thể là gian lận về cung cấp thông báo của Chi cục Thuế Q.2 - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Việc gian lận này làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Duy trì, cải tạo, bảo vệ môi trường sinh thái thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi phí mua sắm, dịch vụ Đề án “Bảo tồn và phát triển vườn chim trong khuôn viên Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 – 2025. Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tiến Tài đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu.

Từ đó, UBND tỉnh Cà  Mau cấm Công ty này tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 3 năm đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh và các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải quyết định xử lý vi phạm này trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và cổng Thông tin điện tử tỉnh theo đúng quy định và theo dõi, giám sát việc chấp hành thực hiện.

PV