Techfest Quảng Nam 2023 dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023

- Thứ Sáu, 26/05/2023, 20:57 - Chia sẻ

Techfest Quảng Nam 2023 là sự kiện khoa học, kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban tổ chức Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023. Cuộc họp nhằm thống nhất phương án tổ chức Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023, đặc biệt là Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 4 - Techfest Quảng Nam 2023 với chủ đề “Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp Quảng Nam”.

Dự kiến, Techfest Quảng Nam 2023 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23.8, tại thành phố Tam Kỳ với nhiều hoạt động, nhiều diễn đàn, hội thảo về các chủ đề khởi nghiệp, chuyển đổi số…

Techfest Quảng Nam 2023 là sự tiếp nối thành công của Techfest Quảng Nam 2022 đã diễn ra vào tháng 6.2022, với mục tiêu đổi mới, liên kết và ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá, trưng bày dự án, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu xứ Quảng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời, đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; kết nối Hội đồng cố vấn khởi nghiệp, phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo thanh niên, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên.

X Tùng
#