Khơi thông đầu tư tư nhân cho phát triển và đổi mới khoa học công nghệ

- Chủ Nhật, 11/12/2022, 23:42 - Chia sẻ

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với một số đơn tổ chức Hội thảo phân tích rào cản và cơ hội khơi thông đầu tư tư nhân nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trên thế giới trong việc thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trao đổi về các lĩnh vực đầu tư hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam, cũng như những rào cản đang tồn tại và tiềm ẩn cần được khắc phục khi đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với mục đích tạo ra tác động lớn hơn đối với xã hội, môi trường và nền kinh tế...

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết: số lượng doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo tương đối thấp và việc sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp còn khiêm tốn nên việc đầu tư tư nhân cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo càng cần được tăng cường gia tăng so với đầu tư công và khung pháp lý để hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, đây được coi là yếu tố sống còn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Hiện đầu tư công và tư nhân của Việt Nam vào khoa học và công nghệ tương đối thấp so với mức trung bình toàn cầu. Ở mức 0,5% GDP, tỷ lệ đầu tư thấp hơn gần 5 lần so với tỷ lệ đầu tư vào khoa học công nghệ trung bình trên thế giới là 2,23%. Vì vậy, khơi thông vốn tư nhân đòi hỏi phải có thông tin thị trường và các mối quan hệ đầu tư mạnh.

Tin và ảnh: NHẬT ANH