Kết nối các nhà nghiên cứu lĩnh vực Toán rời rạc và Khoa học máy tính

- Thứ Năm, 01/12/2022, 17:47 - Chia sẻ

Ngày 1.12, Hội nghị quốc tế Toán rời rạc và Khoa học máy tính đã khai mạc tại Đà Lạt, thu hút hơn 120 người đăng ký tham dự trực tiếp, từ 22 trường đại học của Việt Nam và các tổ chức quốc tế.

Kết nối các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Toán rời rạc và Khoa học máy tính -0
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị do Trường Đại học Đà Lạt (DLU), Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICRTM), Viện Toán học (IMH), Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Mạng lưới Nghiên cứu quốc tế về Mô hình Toán học và Máy tính cho các Hệ thống phức tạp (UMMISCO), Viện Nghiên cứu vì sự phát triển (IRD), Pháp, Trường Đại học Thủy lợi (TLU), Trường Đai học Bách khoa Hà Nội (HUST), và Quỹ Đổi mới sáng tạo VinGroup (VinIF) đồng tổ chức.

Toán rời rạc và Khoa học máy tính đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên số. Hai lĩnh vực này là những công cụ quan trọng và thiết yếu trong hầu hết các ngành khoa học ứng dụng cũng như giải quyết rất nhiều vấn đề thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Giải thưởng Abel năm 2021 được trao cho Avi Wigderson (nhà toán học và khoa học máy tính) và László Lovász (nhà toán học) vì những đóng góp cho Toán rời rạc và Khoa học máy tính, cho thấy tầm quan trọng, sự gần gũi và giao thoa của các lĩnh vực trung tâm của toán học hiện đại cả về lý thuyết và các khía cạnh áp dụng. 

Tinh thần của Hội nghị Quốc tế về Toán rời rạc và Khoa học máy tính năm 2022 (ICDMCS 2022) là kết nối, củng cố và mở rộng mạng lưới các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Toán rời rạc và Khoa học máy tính tại Việt Nam. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên cao học, sinh viên trao đổi ý tưởng và phương pháp, giới thiệu và thảo luận về các kết quả, hướng nghiên cứu về tổ hợp, lý thuyết đồ thị, khoa học máy tính và các vấn đề liên quan cả ở khía cạnh lý thuyết và ứng dụng thực tiễn. Hội nghị hướng tới hình thành các nhóm nghiên cứu mới cũng như sự kết nối giữa các nhóm nghiên cứu về các chủ đề này tại Việt Nam. 

Kết nối các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Toán rời rạc và Khoa học máy tính -0
GS. Patrich Taillandier, Viện Nghiên cứu Quốc gia Pháp về Nông nghiệp thực phẩm và môi trường, mạng lưới nghiên cứu quốc tế UMMISCO trao đổi về các phương pháp Toán học và Tin học cho các hệ thống phức tạp

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (1 - 2.12) gồm 5 báo cáo mời toàn thể và 23 báo cáo được chia thành 7 phiên khoa học với các nội dung, chủ đề và các hướng nghiên cứu, ứng dụng đa dạng thuộc lĩnh vực Toán rời rạc và Khoa học máy tính như lý thuyết đồ thị và mạng, các thuật toán tìm kiếm cộng đồng và khai phá các hệ thống phức tạp, các vấn đề về mô hình hóa và mô phỏng, các ứng dụng đa dạng trong khai phá dữ liệu hệ thống, y học, dịch tễ cũng như trong các hệ sinh thái và sinh học,…

Đặc biệt, Hội nghị dành 1 phiên khoa học về Mô hình hóa tương tác để những người tham gia có thể trực tiếp tham gia và tương tác với các mô hình. Đây là các mô hình được xây dựng trên nền tảng GAMA-một nền tảng mô phỏng tương tác đa tác tử trên máy tính sử dụng nhiều nguyên lý của Toán rời rạc cũng như Khoa học máy tính hướng tới thực hiện các thí nghiệm, thực nghiệm trên không gian ảo.

Các mô hình được triển lãm hướng tới nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề ô nhiễm chất thải sinh hoạt, hệ thống thủy lợi và nông nghiệp thông minh, cũng như các tác động đối với môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Mô hình cũng tạo không gian cho các ý tưởng sáng tạo để cải tiến và thúc đẩy đối thoại xã hội giữa các bên liên quan, phổ biến về ứng dụng của Toán rời rạc và Khoa học máy tính...

Minh Vân
#