Đổi mới sáng tạo sẽ là động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

- 18:29, 03/11/2021
Sáng ngày 3.11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tổ chức Lễ công bố các báo cáo về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie; giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk.
	Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi lễ
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi lễ

Theo đó, có 2 báo cáo được công bố đó là: Báo cáo “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam”; báo cáo “Đổi mới công nghệ ở Việt Nam -  đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế”.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Carolyn Turk nhận định: Việt Nam sẽ cần những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để có thể đạt được tham vọng trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045, và đổi mới sáng tạo sẽ là nền tảng cơ bản trong việc nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng tăng trưởng. Tuy nhiên, có nhiều cách tiếp cận khác nhau để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, và báo cáo này đưa ra những ý tưởng có thể phù hợp cho Việt Nam. Bản báo cáo gợi ý rằng, Việt Nam nên định hướng lại chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ  đó cấp tiến sang thúc đẩy việc hấp thụ và phổ biến công nghệ giữa nhóm các doanh nghiệp. Sự phổ biến công nghệ không chỉ là nghiên cứu và phát triển mà có thể mang lại hiệu quả năng suất và chuyển đổi kinh tế đáng kể. Đây chính là điểm mà các can thiệp và hỗ trợ của chính phủ có thể mang lại lợi ích lớn nhất.

Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Carolyn Turk nhận định tại buổi lễ
Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Carolyn Turk nhận định tại buổi lễ

Bà Carolyn Turk  nhấn mạnh, cần ưu tiên xây dựng năng lực để tận dụng tối đa các công nghệ hiện đại nhất nên là một ưu tiên hàng đầu. Việc thu hẹp khoảng cách về kỹ năng của lực lượng lao động cả chất lượng và số lượng sẽ rất quan trọng để khai thác toàn bộ sức mạnh của đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, việc áp dụng đổi mới sáng tạo sâu rông hơn có thể giúp các quốc gia vượt qua những thách thức mới để tiếp tục phát triển, bao gồm xung đột địa chính trị toàn cầu, dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và sự sụt giảm đáng chú ý của tăng trưởng năng suất. Như vậy, để có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo, Việt Nam sẽ cần một chương trình cải cách toàn diện. Ngoài việc định hướng lại các chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để phù hợp hơn với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp, các quốc gia cần tăng cường các yếu tố bổ trợ quan trọng cho đổi mới sáng tạo như kỹ năng của người lao động và khả năng tiếp cận tài chính cho các dự án đổi mới sáng tạo.

Còn báo cáo “Đổi mới công nghệ ở Việt Nam: Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế” được tài trợ bởi Chương trình Aus4Innovation. Báo cáo này cung cấp các công cụ để đánh giá hiện trạng và tác động của tiến bộ công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Bằng cách áp dụng các mô hình kinh tế vào cơ sở dữ liệu về việc hấp thụ công nghệ của các doanh nghiệp tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu cho thấy, hấp thụ công nghệ đóng góp ngày càng nhiều vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2016-2019.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie chia sẻ ý kiến
Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie chia sẻ ý kiến

Chia sẻ tại sự kiện này, Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie cho biết: “Australia đã và đang hỗ trợ Việt Nam đưa ra các quyết định chính sách thực chứng trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Báo cáo này là một cột mốc quan trọng nữa trong quan hệ đối tác của chúng tôi. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Australia và Việt Nam đã thực hiện báo cáo này trong một năm rưỡi, thu thập và phân tích dữ liệu trong gần 20 năm qua để phát triển hai mô hình kinh tế hiện đại nhằm lượng hóa mức độ đóng góp của tiến bộ công nghệ vào tăng trưởng kinh tế. Báo cáo sẽ là tài liệu tham khảo quan trọng về chính sách trong quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo cho thấy hiệu quả và đổi mới sáng tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng, vượt qua vai trò của vốn vật chất và lao động giá rẻ trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt khẳng định: Hai báo cáo trên cho thấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một động lực, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế xã hội của Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia để tạo ra, chuyển đổi và ứng dụng tri thức và công nghệ tốt hơn nhằm hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước vào năm 2030 và 2045. Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới trong những nỗ lực này và mong muốn có thêm nhiều sáng kiến hợp tác để biến những khuyến nghị và công cụ hữu ích đó thành hành động. “Việt Nam đã có tốc độ phát triển nhanh chóng cả về kinh tế và công nghệ trong vài năm qua. Sự lãnh đạo hiệu quả cùng với một thể chế mạnh sẽ là chìa khóa để Việt Nam tận dụng những cơ hội này và tháo gỡ những nút thắt để phát triển kinh tế hơn nữa.” – Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

TRỌNG HIẾU