Điều tra thống kê KH&CN có vai trò quan trọng đặc biệt đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

- Thứ Hai, 11/06/2012, 09:15
Đây là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh tại Hội nghị quán triệt triển khai điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2012 diễn ra ngày 8/6/2012 vừa qua. Hơn 100 đại biểu từ các Bộ, ngành và các Sở Khoa học và Công nghệ địa phương tham gia Hội nghị.

Hội nghị  mục đích thông báo về Quyết định tiến hành điều tra NC&PT năm 2012 và Phương án kèm theo của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bàn về cách thức phối hợp tiến hành điều tra nghiên cứu trên cả nước. Tại Hội nghị, TS Tạ Bá Hưng, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Phó Tổ trưởng tổ công tác điều tra đã trình bày hành lang pháp lý và nhiệm vụ trước mắt của công tác thống kê KH&CN, trong đó có điều tra NC&PT năm 2012. Theo Cục trưởng các cơ sở pháp lý cho công tác thống kê KH&CN đã cơ bản được hình thành bao gồm: quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê KH&CN, chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra thống kê, các bản phân loại thống kê KH&CN, và chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhiệm vụ trước mắt là triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN theo Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN; triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ; triển khai thực hiện điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2012; và nâng cao năng lực thống kê KH&CN tại địa phương.

 Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia sẽ tổ chức các lớp tập huấn điều tra NC&PT năm 2012 cho các địa phương thuộc khu vực miền Bắc tại Hà Nội, khu vực miền Trung tại Đà Lạt và khu vực phía Nam tại TP Hồ Chí Minh.

PV